Ako na to

1. Priprav

Vytvorenie projektu

Založíte projekt, ktorý Vás dovedie k vytvoreniu výsledného rozvrhu.

ZADANIE VSTUPNÝCH DÁT

Vstupné dáta vložíte ručne, načítate zo súboru alebo Univerzitného informačného systému.

2. Zostav

Vygenerovanie rozvrhu

Stlačením jediného tlačidla vygenerujete celý rozvrh

VLOŽENIE ROZVRHU

Môžete optimalizovať už existujúci rozvrh vložením z externých zdrojov.

UPRAVENIE ROZVRHU

Zostavený rozvrh môžete zdieľať v tíme a ľahko upravovať jednoduchým presúvaním lekcií.

3. Zobraz

PUBLIKOVANIE ROZVRHU

Výsledný rozvrh exportujete do súboru alebo do Univerzitného informačného systému.