Ukážky systému

 • Start page
  Úvodná stránka aplikácie umožňuje užívateľovi vytvoriť nový projekt alebo otvoriť naposledy použitý.
 • Project wizard
  Po otvorení projektu sú zobrazené 3 základné kroky, s ktorých pomocou je možné vytvoriť výsledný rozvrh.
 • Timeframe
  V rámci celého projektu je možné súhrnne určiť, ktoré časové intervaly sú viac či menej vhodné pre rozvrhovanie lekcií jednotlivých predmetov.
 • Campuses and rooms
  Aplikácia tiež eviduje podrobné informácie o všetkých areáloch a výučbových miestnostiach tak, aby bolo možné vhodne rozmiestniť všetky rozvrhované lekcie.
 • Lesson types
  Roger dokáže pracovať s užívateľsky definovanými typmi jednotlivých lekcií, pričom každý typ má svoju farbu, aby výsledné zobrazenie rozvrhu bolo prehľadné.
 • Teachers
  Neoddeliteľnou súčasťou každého projektu je aj zoznam možných vyučujúcich. Každému z nich možno priradiť jeho individuálne časové obmedzenie.
 • Courses
  Roger uchováva o každom predmete celý rad informácií, od tých základných ako je jeho názov, cez požiadavky na miestnosti, ich vybavenie a učiteľov, až po počty študentov v jednotlivých miestach štúdia.
 • Sourses lesson definitions
  Lekcie každého predmetu možno zdieľať s viacerými predmetmi alebo rozdeliť do viacerých častí v jednom týždni.
 • Generator
  Motorom celej aplikácie je výkonný generátor, zohľadňujúci pri tvorbe rozvrhu všetky vstupné dáta. V prípade, že vznikne kolízia, je možné ju ľahko odstrániť jednoduchým pretiahnutím myši.
 • Generator2
  Roger počas niekoľkých málo minút vygeneruje rozvrh, v ktorom neexistujú kolidujúce učebne ani učitelia.
 • Generator3
  Vybraným lekciám dá zamraziť čas, učiteľa alebo miestnosť preto, aby generátor mrazený údaj už nemenil a ďalej pracoval len s lekciami, ktoré zamrazené nie sú.
 • Cloud space
  Projekty je možné zdieľať v cloude, kde ide tiež priehľadne sledovať ich autorov a veľkosť.
 • Cloud users
  Pre každú organizáciu je možné v cloude pridať ďalších užívateľov, ktorí môžu pri tvorbe rozvrhov vzájomne spolupracovať.