1. Připrav

Vložíte požadavky učitelů, místností a jejich časová omezení, a to buď ručně, nebo přenesením z externího informačního systému či Univerzitního informačního systému.

2. Sestav

Stiskem jediného tlačítka vygenerujete rozvrh, který můžete s ostatními sdílet a snadno upravovat přímo v prostředí aplikace.

3. Zobraz

Výsledný rozvrh můžete exportovat do souboru, externího informačního systému nebo přímo do Univerzitního informačního systému.


  • Zjednodušuje administrativu vysoké školy při přípravě, tvorbě a elektronické evidenci rozvrhů.
  • Zohledňuje požadavky učitelů, předmětů, místností, areálů a jejich časová či jiná omezení.
  • Umožňuje ruční zadání, import z externího informačního systému nebo propojení na Univerzitní informační systém.
  • Výsledný rozvrh můžete dále upravovat přímo v prostředí desktop aplikace.
  • Výstupy můžete exportovat do externího informačního systému či využít přímo v aplikaci.
  • Instalační balíček získáte po vyplnění registračního formuláře přímo z této stránky.