1. Priprav

Vložíte požiadavky učiteľov, miestností a ich časové obmedzenia, a to buď ručne, alebo prenesením z externého informačného systému alebo Univerzitného informačného systému.

2. Zostav

Stlačením jediného tlačidla vygenerujete rozvrh, ktorý môžete s ostatnými zdieľať a ľahko upravovať priamo v prostredí aplikácie.

3. Zobraz

Výsledný rozvrh môžete exportovať do súboru, externého informačného systému alebo priamo do Univerzitného informačného systému.


  • Zjednodušuje administratívu vysokej školy pri príprave, tvorbe a elektronickej evidencií rozvrhov.
  • Zohľadňuje požiadavky učiteľov, predmetov, miestností, areálov a ich časové alebo iné obmedzenia.
  • Umožňuje ručné zadanie, import z externého informačného systému alebo prepojenie na Univerzitný informačný systém.
  • Výsledný rozvrh môžete ďalej upravovať priamo v prostredí desktop aplikácie.
  • Výstupy môžete exportovať do externého informačného systému alebo využiť priamo v aplikácii.
  • Inštalačný balíček získate po vyplnení registračného formulára priamo z tejto stránky.