Ukázky systému

 • Start page
  Úvodní stránka aplikace umožňuje uživateli vytvořit nový projekt nebo otevřít naposledy použitý.
 • Project wizard
  Po otevření projektu jsou zobrazeny 3 základní kroky, s jejichž pomocí lze vytvořit výsledný rozvrh.
 • Timeframe
  V rámci celého projektu je možné souhrnně určit, které časové intervaly jsou více či méně vhodné pro rozvrhování lekcí jednotlivých předmětů.
 • Campuses and rooms
  Aplikace rovněž eviduje podrobné informace o všech areálech a výukových místnostech tak, aby bylo možné vhodně rozmístit všechny rozvrhované lekce.
 • Lesson types
  Roger dokáže pracovat s uživatelsky definovanými typy jednotlivých lekcí, přičemž každý typ má svoji barvu, aby výsledné zobrazení rozvrhu bylo přehledné.
 • Teachers
  Nedílnou součástí každého projektu je také seznam možných vyučujících. Každému z nich lze přiřadit jeho individuální časové omezení.
 • Courses
  Roger uchovává o každém předmětu celou řadu informací, od těch základních jako je jeho název, přes požadavky na místnosti, jejich vybavení a učitele, až po počty studentů v jednotlivých místech studia.
 • Sourses lesson definitions
  Lekce každého předmětu lze sdílet s více předměty anebo rozdělit do více částí v jednom týdnu.
 • Generator
  Motorem celé aplikace je výkonný generátor, zohledňující při tvorbě rozvrhu všechna vstupní data. V případě, že vznikne kolize, je možné ji snadno odstranit pouhým přetažením myši.
 • Generator2
  Roger během několika málo minut vygeneruje rozvrh, ve kterém neexistují kolidující učebny ani učitelé.
 • Generator3
  Vybraným lekcím lze zamrazit čas, učitele nebo místnost proto, aby generátor zmrazený údaj již neměnil a dále pracoval jen s lekcemi, které zamrazeny nejsou.
 • Cloud space
  Projekty je možné sdílet v cloudu, kde lze také přehledně sledovat jejich autory a velikost.
 • Cloud users
  Pro každou organizaci lze v cloudu přidat další uživatele, kteří mohou při tvorbě rozvrhů vzájemně spolupracovat.